Hà Nội khẩn trương hoàn thiện đề án sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh

Hà Nội khẩn trương hoàn thiện đề án sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh

Ngày 17/6, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại Sở Tài chính về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố.

Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái

  Tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị trong sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất tại các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính cần khẩn trương thống kê tổng số cơ sở nhà, đất là tài sản công cần được sắp xếp lại, xử lý trong kỳ giám sát, số cơ sở đã hoàn thành theo quy định, số cơ sở chưa hoàn thành, nêu rõ nguyên nhân và tiến độ thực hiện. Sở đôn đốc các đơn vị rà soát, hoàn thiện đề án sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và có biện pháp, lộ trình giải quyết, thẩm định các hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cụ thể.

  Sở Tài chính tổng hợp những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, kiến nghị giải pháp liên quan công tác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh liên kết.

  Đối với quỹ nhà chuyên dùng, nhà tái định cư, Sở cần khẩn trương có các biện pháp tăng cường thực hiện rà soát, thẩm định giá thuê nhà chuyên dùng và định mức chi phí công tác quản lý nhà theo cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ trong công tác quản lý nhà chuyên dùng; giá khởi điểm đấu giá các diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư và các nội dung liên quan; trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị, Sở Tài chính Hà Nội chủ trì nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện phân cấp về quản lý, tài sản công đối với tài sản là quỹ nhà, quỹ đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường trách nhiệm đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và doanh nghiệp trong công tác quản lý tài sản công; tăng cường công tác phối hợp, chủ động hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, tổ chức cá nhân.

  Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính và các ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn giám sát, thời gian qua, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất lên đến trên 43 triệu m2, diện tích nhà 9,9 triệu m2.

  Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý đối với cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng mục đích kể từ thời điểm Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực là 653 cơ sở với 5,8 triệu m2 đất và trên 359 nghìn m2 nhà, trong đó từ đầu năm 2018 đến nay tham mưu thành phố phê duyệt 427 cơ sở nhà đất (diện tích trên 1,2 triệu m2 đất và trên 225.000m2 nhà).

  Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các phương án tổng thể bố trí, sắp xếp lại các khu liên cơ, trụ sở các sở, ban, ngành thành phố; ban hành Quyết định thanh lý theo thẩm quyền với trên 155 nghìn m2 nhà của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc khối sở, ban, ngành thuộc thành phố với tổng nguyên giá trên 202 tỷ đồng…

  Theo Tuyết Mai

  Báo Tin tức

  Tin tức bất động sản Bảo Minh Land

  Gửi bình luận