Lập Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ qua Quảng Trị

Lập Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ qua Quảng Trị

Ngày 2/4, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh.

Dự án đang mở bán: The Ocean View Vinhomes Ocean Park

  Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đốc thúc UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ khẩn trương thành lập Hội đồng GPMB cấp huyện.

  Ngày 2/4, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ban hành văn bản về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)  dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh.

  Đối với việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Hội đồng GPMB cấp huyện), UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngày 28/2, nhưng UBND các huyện có dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đi qua là Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ chưa thực hiện. Vì thế, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các huyện này khẩn trương thành lập Hội đồng GPMB cấp huyện.  

  Riêng các hạng mục đo đạc, lập bản đồ địa chính, định giá đất cụ thể, xây dựng khu tái định cư, UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND các huyện thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư để triển khai kịp thời đảm bảo tiến độ yêu cầu.

  Ban chỉ đạo GPMB cấp tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, kết nối làm việc với Bộ GTVT (chủ đầu tư dự án), Ban Quản lý dự án (đại diện chủ đầu tư) và các cơ quan Trung ương, các cơ quan cấp tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB; hoàn thành phương án tổng thể GPMB của toàn tuyến để triển khai theo đúng quy định.

  Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ban Chỉ đạo do ông ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện công tác GPMB và tái định cư; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ thi công.

  Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ có chiều dài khoảng 67,8km, đi qua địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) và các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị). Hiện, đang xuất hiện tình trạng người dân tại các địa phương có cao tốc đi qua thi nhau xây nhà trồng cây trái phép chờ đền bù.

  https://cafef.vn/lap-hoi-dong-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-van-ninh-cam-lo-qua-quang-tri-2022040411300906.chn

  Bảo Anh

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Tin tức bất động sản Bảo Minh Land

  Gửi bình luận