Quảng Nam: Loay hoay giải phóng mặt bằng vùng Nam Hội An

Quảng Nam: Loay hoay giải phóng mặt bằng vùng Nam Hội An

Hiện tại, chủ đầu tư và đơn vị giải phóng mặt bằng tại vùng Nam Hội An vẫn gặp nhiều vướng mắc chưa thể hoàn thiện các khu tái định cư để giao đất cho dân.

Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái

  Mới đây, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã kết luận về các vấn đề liên quan đến các Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

  Quảng Nam: Loay hoay giải phóng mặt bằng vùng Nam Hội An - Ảnh 1.

  Hiện tại, chủ đầu tư và đơn vị giải phóng mặt bằng tại vùng Nam Hội An vẫn gặp nhiều vướng mắc chưa thể hoàn thiện các khu tái định cư để giao đất cho dân.

  Theo ông Quang, do công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An kéo dài qua nhiều năm nên cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thay đổi, với nhiều tồn tại, vướng mắc phát sinh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

  “Do đó, các ngành, địa phương, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam cần tập trung quyết liệt xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ pháp lý, triển khai bố trí tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân di dời do bị ảnh hưởng dự án”, ông Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh.

  Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) và Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3). Có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản đối với việc có hoặc không thực hiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Sơn Viên.

  Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì cùng với các đơn vị liên quan theo dõi hồ sơ pháp lý đầu tư dự án hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam cung cấp các hồ sơ, pháp lý liên quan để xây dựng phương án giá đất cụ thể. Đối với doanh thu, xác định theo hướng các lô đất đã bố trí tái định cư cho dân sẽ tính theo giá đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và phương án bố trí tái định cư.

  Đối với các lô đất chưa bố trí tái định cư thì cân đối chi phí đầu tư dự án. Còn lại, các vấn đề liên quan đến chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) sẽ sử dụng số liệu của các phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và số khái toán đối với phần diện tích còn lại (sau khi UBND huyện phê duyệt quyết toán chi phí sẽ điều chỉnh) để tập hợp chi phí khi xây dựng phương án giá đất.

  Quảng Nam: Loay hoay giải phóng mặt bằng vùng Nam Hội An - Ảnh 2.

  Hiện tại, các khu tái định cư vẫn chưa được hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

  Tỉnh Quảng Nam cũng giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm xác định chi phí GPMB và phương án quản lý, sử dụng đất ngoài vạch (kể cả khu vực da beo) đảm bảo không để tái lấn chiếm, có chủ quản lý. Chi phí giải phóng mặt bằng của dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Duy Xuyên tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

  Đơn vị GPMB cũng phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An khẩn trương thực hiện chi trả tiền bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư theo các phương án đã được duyệt đảm bảo thời hạn theo thống nhất với nhân dân. Khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên để được hướng dẫn hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, đất đai, quy hoạch… và tổng hợp gửi các hồ sơ liên quan cho Sở Xây dụng và Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng phương án giá đất cụ thể.

  UBND huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam tăng cường công tác quản lý hiện trạng, nhất là đối với phần diện tích đã chi trả tiền bồi thường, GPMB (thực hiện san ủi ngay đối với phần diện tích đã chi trả), kể cả diện tích đất ngoài vạch dự án.

  Quảng Nam: Loay hoay giải phóng mặt bằng vùng Nam Hội An - Ảnh 3.

  Nhiều khu vực vẫn chờ được GPMB để ổn định cuộc sống.

  Đối với 02 dự án dừng thực hiện (Khu tái định Nồi Rang và Khu tái định cư ven biển Bình Dương), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm làm việc với Sở Xây dựng khẩn trương nghiệm thu, quyết toán giá trị công trình và bàn giao cho địa phương tiếp tục triển khai đầu tư. đồng thời xử lý hoàn trả nợ tạm ứng của ngân sách và nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định.

  Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành các dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Tại Công văn số 8816/UBND-KTN về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành các dự án khu tái định cư phục vụ bồi thường, GPMB dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, các dự án Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) và Khu tái định cư Sơn Viên do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (đơn vị triển khai GPMB) thực hiện được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 30/6/2023.

  Theo Tuấn Vỹ

  Diễn đàn doanh nghiệp

  Tin tức bất động sản Bảo Minh Land

  Gửi bình luận