Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội.

Dự án đang mở bán: The Ocean View Vinhomes Ocean Park

  Ban Quản lý dự án là chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công; giúp UBND thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, gồm: Quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; bảo đảm sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định.

  Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng, chống cháy nổ liên quan đến xây dựng công trình, triển khai các nhiệm vụ thực hiện dự án như thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có), thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án.

  Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án và quản lý khu vực phát triển đô thị, gồm: Phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  Tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị.

  Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình UBND thành phố quyết định; chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư bảo đảm sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị.

  Ban Quản lý có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Biên chế giao cho Ban Quản lý dự án năm 2022 là 324 biên chế, gồm 300 viên chức và 24 chỉ tiêu lao động hợp đồng.
  https://cafef.vn/thanh-lap-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-dan-dung-thanh-pho-ha-noi-20220417223940112.chn

  Nam Anh

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Tin tức bất động sản Bảo Minh Land

  Gửi bình luận